Продаж необробленої деревини

 

Реалізація всієї необробленої деревини всіма постійними лісокористувачами незалежно від їхньої відомчої приналежності здійснюється через загальні, спеціалізовані та додаткові аукціони з продажу необробленої деревини на біржах та по довгострокових договорах.

Допускається проведення відкритих аукціонів з продажу заготовлених цінних сортиментів  на спеціальних майданчиках. За довгостроковими договорами реалізується не більше 50% загального обсягу заготовленої постійними лісокористувачами необробленої деревини.

За довгостроковими договорами реалізується не більше 50% загального обсягу заготовленої постійними лісокористувачами необробленої деревини. Загальні аукціони з продажу необробленої деревини проводяться 1 раз у квартал на базі товарних бірж, розташованих в обласних центрах і створених відповідно до Закону України «Про товарну біржу» (1956-12)

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1956-12 та Господарського кодексу України (436-15). https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15

На аукціони виставляється вся необроблена деревина в обсязі її квартальної заготівлі, окрім дров паливних, деревини яка використовується для розвитку матеріально-технічної бази.

Організовує проведення загальних аукціонів Товарна біржа агропромислового комплексу центральних областей України.

Для участі в аукціонах з продажу необробленої деревини:

Покупці (юридичні особи) повинні надати документи, завірені підписом керівника та печаткою підприємства:

 1. Заявку на купівлю встановленого зразка.
 2. Засвідчені печаткою підприємства:
  • копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
  • копії установчих документів (Статут, Положення);
  • копія свідоцтва про взяття на облік платника податків;
 3. Довідка за підписом керівника суб’єкта господарювання щодо обсягу фактично переробленої необробленої деревини за попередній квартал, завірену печаткою.
 4. Довіреність уповноваженим особам покупця на право участі в аукціоні та підписання договорів купівлі-продажу.
 5. Копії платіжних документів про сплату гарантійного внеску та за участь в аукціоні.
 6. Довідка про банківські реквізити.

Покупці (фізичні особи) повинні подати:

 1. Заявку на купівлю встановленого зразка.
 2. Засвідчені печаткою підприємця:
  • копія свідоцтва про державну реєстрацію або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
  • копія свідоцтва про взяття на облік платника податків;
 3. Довідка за підписом та печаткою щодо обсягу фактично переробленої необробленої деревини за попередній квартал.
 4. Довіреність уповноваженим особам покупця на право участі в аукціоні та підписання договорів купівлі-продажу.
 5. Копії платіжних документів про сплату гарантійного внеску та за участь в аукціоні.
 6. Довідка про банківські реквізити.