Необхідність оцінки

Можливі випадки проведення оцінки:

- відчуження (реалізація майна);
- здача / взяття в оренду;
- внесок в статутний капітал створюваного підприємства;
- забезпечення кредитних зобов'язань при отриманні кредиту;
- переклад бухгалтерської звітності на міжнародні стандарти обліку;
- переоцінка для відображення в бухгалтерській звітності за ринковою вартістю;
- постановка на бухгалтерський облік;
- виділення частки власників (учасників);
- страхування;
- реструктуризація підприємства;
- визначення збитку і величини страхового відшкодування;
- прийняття управлінських рішень.

При проведенні оцінки можна поставити діагноз наступні види вартості:

- ринкова вартість - вартість, за яку можливе відчуження об'єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу;
- ліквідаційна вартість - вартість, яка може бути отримана за умови продажу об'єкта оцінки у строк, який значно коротшим від строку експозиції подібного майна, протягом якого воно може бути продане за ціною, яка дорівнює ринковій вартості;
- вартість ліквідації - вартість, яку очікується отримати за об'єкт оцінки, що вичерпав корисність в порівнянні зі своїх первісних функцій;
- спеціальна вартість - сума ринкової вартості та надбавки до неї, яка формується за наявності нетипової мотивації чи особливої ​​заінтересованості потенційного покупця (користувача) в об'єкті оцінки;
- інвестиційна вартість - вартість, визначена з урахуванням конкретних умов, вимог та мети інвестування в об'єкт оцінки;
- вартість у використанні - вартість, яка розраховується, виходячи із сучасних умов використання об'єкта оцінки, і може не відповідати його найбільш ефективному використанню.