Продаж майнових прав

Умови організації та проведення біржових торгів з продажу майнових прав на об‘єкти нерухомого майна та організації обігу форвардних контрактів

 

ХАРКІВСЬКА ТОВАРНА БІРЖА  має досвід у співробітництві з Забудовниками та КУА у впровадженні ефективного механізму інвестування у будівництво – з використанням форвардних контрактів, який дозволяє забезпечити максимальні гарантії інвесторам та процедуру визначення справедливої ціни базового активу, прийнятної для достовірного фінансового обліку та прозорого оподаткування, до того ж такий механізм відмінно вписується у нову  систему реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Біржа забезпечує публічність проведення Аукціонів - оголошення про їх проведення та результати розміщуються на офіційному Веб-сайті Біржі (www.xtb.com.ua)

Алгоритм дій для прийняття участі в Аукціонах, які організує Біржа дуже простий.

1) Забудовнику для участі в Аукціонах необхідно укласти договір з Біржею про надання послуг з організації та проведення відкритих біржових аукціонів з продажу майнових прав на об'єкти нерухомого майна, невід'ємною частиною якого є регламент. На кожен об'єкт будівництва укладається окремий договір та регламент.

2) Для участі в Аукціонах КУА необхідно укласти договір з Біржею про надання послуг з організації та проведення відкритих біржових аукціонів з продажу форвардних контрактів на поставку майнових прав на об'єкти нерухомого майна (деривативів), невід'ємною частиною якого є регламент. На кожен об'єкт будівництва укладається окремий договір та регламент.

Предметом біржових торгів є майнові права на об’єкти нерухомого майна: нежитлові та житлові будинки/приміщення.

До форвардних контрактів, що укладаються на Біржі, застосовуються загальні правила укладення договорів на основі вільного волевиявлення.

Біржові торги проводяться у формі аукціону «з голосу» .

У результаті проведення відкритого біржового Аукціону Біржа оформлює аукціонне свідоцтво, що підтверджує факт проведення Аукціону та визначення справедливої ціни базового активу.

Продавцями та Покупцями на Біржових торгах можуть бути юридичні та фізичні особи всіх форм власності, резиденти та нерезиденти України, які не перебувають у стані ліквідації або проти яких не порушено справу про банкрутство, які є дієздатними та правоздатними, та які бажають продати/придбати майнові права на об’єкти нерухомого майна.

 УМОВИ АКРЕДИТАЦІЇ:
Для проходження акредитації Продавцям та Покупцям необхідно надати Біржі наступні документи:

  • заява на акредитацію (форма розміщена в якості додатка до Регламенту);
  • для Продавців/Покупців-юридичних осіб: засвідчені у встановленому порядку копії статуту або іншого документу, який надає доступ до ознайомлення зі статутом, виписка або витяг з ЄДРПОУ, довідку з ЄДРПОУ (за наявності), свідоцтво або витяг з реєстру платників ПДВ або єдиного податку (за наявності);
  • для Продавців/Покупців-фізичних осіб: засвідчені підписом цієї особи копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (реєстраційного номеру облікової картки платника податків), або інші документи, що встановлюють особу відповідно до законодавства України;
  • для Продавців юридичних та фізичних осіб надається засвідчені у встановленому порядку копії документів, які підтверджують за продавцем право власності чи розпорядження нежитловим чи житловим будинком/приміщеннями чи правами на об’єкт будівництва: дозвіл на виконання будівельних робіт, акт чи договір на земельну ділянку; експертний висновок (звіт) щодо розгляду проектної документації, договір на виконання підрядних робіт; свідоцтво про право власності тощо.

З метою виконання функцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Біржа має право вимагати від Продавців/Покупців додаткові документи.