Повідомлення про перетворення біржі у товариство з обмеженою відповідальністю.

    Дорогі партнери Харківської Товарної Біржі, звертаємось до Вас з наступним повідомленням:

   Відповідно до нової редакції Закону України «Про товарну біржу», яку затверджено Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів» №738-IX від 19 червня 2020 р, який вступає в дію з 1 липня 2021 року, усім товарним біржам необхідно змінити свою організаційно-правову форму на акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю або товариство з додатковою відповідальністю.

   Тому на виконання вказаного закону рішенням №1/2021 Загальних зборів членів Харківської Товарної біржі від 22.06.2021 р. прийнято рішення про реорганізацію шляхом перетворення із зміною організаційно-правової форми на товариство з обмеженою відповідальністю та подає заяву про отримання ліцензії на біржову діяльність до відповідного органу ліцензування.

   Відповідно до ст. 108 ЦКУ, Перетворенням юридичної особи є зміна її організаційно-правової форми. У разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов'язки попередньої юридичної особи.

   Тобто процес реорганізації жодним чином не впливає на зобов'язання біржі перед клієнтами, повноту та якість надання послуг з організації та проведення аукціонів, електронних торгів  під час реорганізації та в майбутньому.

   Харківська Товарна Біржа заснована 19 листопада 1993 року та є однією із перших в Україні, що надає  найкращі та найефективніші біржові послуги.